Information kring Rutineras behandling av personuppgifter

GDPR (General Data Protection Regulation)

 

1. Vilka personuppgifter hanterar vi om dig och varför

Vi värnar om individers personliga integritet och strävar därför efter att arbeta med kunder och leverantörer som lever upp till de krav som ställs på företag som behandlar personuppgifter. Vi behandlar inom ramen för vår verksamhet en mängd personuppgifter. Personuppgifter förekommer i samband med rekryteringsprocesser och uthyrning av konsulter. Personuppgifter förekommer också för våra etablerade kundrelationer.

Vi samlar in personuppgifter som du frivilligt tillhandahåller till oss, t.ex. när du registrerar din profil på vår hemsida, kommunicerar med oss via e-post eller andra kanaler där du registrerar dig.

Beroende på vilken typ av tjänst som tillhandahålls kan ansvaret för behandlingen av personuppgifterna fördelas olika mellan avtalsparterna.

 

1.1 Behandling av personuppgifter vid rekrytering

Vi samlar in och behandlar personuppgifter för att kunna presentera lämpliga kandidater till kund och gör så i egenskap av personuppgiftsansvarig. Utifrån erfarenhet och profession har vi utarbetat särskilda metoder för informationsinsamlingen och bestämt vilka personuppgifter som ska samlas in, varifrån de ska insamlas och hur behandlingen ska utföras i övrigt för rekryteringsändamål då syftet är att kunna skapa långsiktiga och relationsbyggande kontakter med kandidater inför kommande rekryteringsuppdrag.

De uppgifter vi samlar in om dig som kandidat är när du söker jobb eller konsultuppdrag via oss. Det sker genom att du registrerar eller skickar in ditt CV/personliga brev via vår hemsida eller e-post. Uppgifterna vi samlar in inkluderar ditt namn, födelseår, postadress, e-postadress, telefonnummer, arbetslivserfarenhet, bransch, utbildning m.m.

Kunden är i sin tur personuppgiftsansvarig för sin behandling av de personuppgifter som överförs under rekryteringsprocessen, t.ex. genom en levererad kandidatprofil, CV, personligt brev och resultat från tester.

 

1.2 Behandling av personuppgifter vid uthyrning av konsulter

När vi hyr ut dig som konsult till kund (oavsett om du är anställd hos oss eller är en kontrakterad underkonsult) kommer du att arbeta under kundens ledning och ansvar. Vi ska tillse att du har lämnat ditt samtycke till att de personuppgifter som kan anses nödvändiga i anledning av uppdraget lämnas över till kund. Kunden är personuppgiftsansvarig för de uppgifter som kunden mottar och behandlar.

Om du som uthyrd konsult vid arbete åt kunden behandlar personuppgifter under dennes direkta ansvar och arbetsledning, t.ex. genom kundens system, och ett sekretessavtal har ingåtts mellan kund och dig som förhindrar att personuppgifter delas med oss, är vi inte personuppgiftsbiträde för sådan behandling. Kunden ansvarar för att ett sekretessavtal ingås med dig innan konsultuppdraget påbörjas. Detta innebär att kund kan känna sig trygg i att eventuella personuppgifter som du behandlar åt kunden under uppdraget inte kommer att överföras till oss.

 

1.3 Behandling av personuppgifter gällande kunder

Vi har löpande kontakt med våra kunder per telefon, e-post och personliga möten. Detta för att upprätthålla affärsrelationer gällande de tjänster vi tillhandahåller inom rekrytering och uthyrning av konsulter. Vid kontakt registrerar vi personuppgifterna i vårt kundregister vilka innefattar företagsnamn, organisationsnummer, adress, namn, e-post, telefonnummer samt information som rör affärshändelserna.

 

2. Hur länge sparar vi dina personuppgifter

Dina personuppgifter sparas för angivna ändamål som nämnts ovan så länge du vill finnas med i vår CV- och konsult-bank och/eller kundregister. Du kan närsomhelst välja att avregistrera dig och i samband med det så upphör vi med databehandling och tar bort dina personuppgifter från våra register.

 

3. Till vem lämnar vi ut dina personuppgifter

Endast de personer som behöver behandla personuppgifter för ovan nämnda ändamål har tillgång till dina personuppgifter. Vi delar aldrig dina personuppgifter utan ditt samtycke, t.ex. skickar ditt CV/personliga brev till någon av våra kunder.

 

4. Hur skyddar vi dina personuppgifter

Din integritet är viktig för oss och därför sätter vi säkerheten i fokus. Vi använder tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter mot förluster och att skydda mot obehöriga personers tillgång. Vi granskar regelbundet våra säkerhetspolicyer och rutiner för att säkerställa att våra system är säkra och skyddade. Vi loggar händelser i våra interna IT-system och arkiverar data.

 

5. Dina val och rättigheter

Rutinera i Sundsvall AB, org.nr. 556840-6515 är personuppgiftsansvarig för hanteringen av dina personuppgifter. Du är alltid välkommen att höra av dig till oss med dina frågor och funderingar. Du har rätt att veta vilka personuppgifter vi behandlar om dig och kan begära all information rörande dessa. Du har också rätt att få felaktiga personuppgifter om dig korrigerade och du kan även be oss att radera dina personuppgifter. Du kan närsomhelst välja att avregistrera dig och i samband med det så upphör vi databehandling för ovan angivna ändamål och tar bort dina personuppgifter från vårt register.

Vill du veta mer om dina rättigheter enligt dataskyddslagstiftningen kan du läsa mer här

Om du är missnöjd med hur vi behandlar dina personuppgifter har du rätt att anmäla det till Datainspektionen som är tillsynsmyndighet.

Cookies

Rutinera.se använder cookies för att analysera trafik och underlätta surfandet på webbplatsen.

 

Vad är cookies?

En cookie är en liten textfil som webbsidan sparar på din dator. De flesta webbsidor använder cookies för att ge besökaren tillgång till funktioner och en bättre upplevelse. Informationen i en cookie gör det möjligt att följa en användares surfande på webben. Cookies är bara tillgänglig på den webbplats den skapades på.

 

Cookies & Google Analytics

Googles Analysverktygverkyg heter Google Analytics och hjälper oss att göra Rutinera.se så bra som möjligt. Google analytics samlar in information och rapporterar användningsstatistik för webbsidor utan att personligen identifiera enskilda besökare.

Vi använder informationen för att se vilket innehåll som är populärt och hur vi ska förbättra webbplatsen. I och med att du använder vår webbplats hjälper du oss att utveckla den. Är din webbläsare inställd på att tillåta cookies har du lämnat ditt samtycke.

Läs mer om Google Analytics och Cookies

 

Cookies på den här webbplatsen

Namn: _ga från Google Analytics
Domännamn: Rutinera.se
Användning: Används för att anonymt rapportera hur du hittade vår webbplats och sättet du interagerat med webbplatsen.
Tid som cookie sparas: 2 år

Namn: _gid från Google Analytics
Domännamn: Rutinera.se
Användning: Används för att anonymt rapportera hur du hittade vår webbplats och sättet du interagerat med webbplatsen.
Tid som cookie sparas: 24 timmar

Namn: _gat_gtag_UA_64228883_9 från Google Analytics
Domännamn: Rutinera.se
Användning: Bestämmer hur ofta Google ska samla data
Tid som cookie sparas: 1 minut

Namn: catAccCookies
Domännamn: Rutinera.se
Användning: Sparar om en användare har accepterar att kakor används för att inte användaren ska behöva klicka i rutan vid varje besök.
Tid som cookie sparas: 90 dagar

 

Vad säger lagen?

Enligt lagen om elektronisk kommunikation SFS 2003:389 (trädde i kraft 25 juli 2003 och ändrades 1 juli 2011) ska alla besökare på en webbplats informeras om webbplatsen innehåller cookies.

Frågor och svar om kakor (cookies) för dig som använder internet

 

Hantering av cookies

Är din webbläsare inställd på att tillåta cookies har du lämnat ditt samtycke till att använda cookies. Om du inte accepterar användandet av cookies kan du stänga av cookies i din webbläsares säkerhetsinställningar, se webbläsarens hjälpsidor för mer information. Cookies kan inte skada din dator och om du stänger av cookies i din webbläsare kommer vissa webbsidor inte kunna användas fullt ut.