Vår grafiska manual

Den grafiska profilen som du hittar beskriven i manualen nedan är en del av Rutineras varumärke. Vår grafiska profil omfattar logotyp, typografi, färgpalett, illustrationer och andra grafiska uttryck.

För att säkerställa att vår profil upprätthålls på det sätt det är tänkt behövs riktlinjer för hur vårt material får användas. I denna manual finns de viktigaste reglerna beskrivna. Riktlinjerna ska följas av alla som producerar reklam- och informationsmaterial där Rutinera är avsändare. Genom att följa den grafiska manualen säkerställer vi kvaliteten på våra produktioner.

Har du frågor eller behöver du tillgång till vårt grafiska profilmaterial? Kontakta vår maknadskonsult:

Helene Ivares
helene@heliva.se

0739-858771

Grafisk Manual