2009 grundas företaget i Sundsvall av Ingrid Wallner och Mona Kramer med syfte att skapa nya jobbtillfällen och samtidigt göra en samhällsinsats för att hjälpa de unga ut i arbetslivet i form av praktik och bidra till en god generationsväxling.