REKRYTERING

Välj en rutinerad rekryterare.

Hel rekrytering – Lägg ansvaret på oss.

Låt oss ta hand om din rekrytering från början till slut. Med vår hjälp får du en effektiv och strukturerad rekryteringsprocess med ett stort personligt engagemang.

Det ger dig också en trygghet i att den genomförs professionellt och metodiskt. En hel rekrytering innebär att vi hanterar allt från start till slut. Vi har tillgång till många sökvägar för att hitta den kompetens som efterfrågas: genom egen kandidatbank, via rekryteringskonto på LinkedIn samt genom andra nätverk. Vi frigör din tid genom vår expertis.

Del av rekrytering – När du behöver stöd eller avlastning.

Ibland kan det vara bra att ta hand om sina rekryteringar på egen hand. Väljer du att driva rekryteringsarbetet själv men behöver avlastning eller kompetensstöd i vissa delar hjälper vi dig utifrån behov.

Del av rekrytering kan vara Search-uppdrag eller Headhunting. Få stöd med administration, urval, referenstagning och tester. Vi kan även utföra objektiva bedömningar av era kandidater s.k. Second Opinion.