TESTER

Vid rekrytering,

urval och utveckling.

Tester – Vid rekrytering, urval och utveckling.

Rutinera är certifierade att utföra tester genom avtal med Cut-e som levererar arbetspsykologiska testverktyg för rekrytering, urval och utveckling.

Vi är certifierade att utföra tester genom avtal med Cut-e som levererar arbetspsykologiska testverktyg för rekrytering, urval och utveckling.

Testerna mäter personliga egenskaper, motivation, drivkraft och värderingar samt färdighets- och begåvningstest. Vi väljer noga vilka tester som ska utföras med utgångspunkt för den position som ska tillsättas. Vi kan även utföra tester på chefer och medarbetare i er befintliga organisation och på så sätt bidra till personalutveckling.